Projekti

Sa početkom školske 2017/2018. godine, ušli smo sa realizacijom niza projekata.

Jedan od njih je izrada mokrog čvora za učenike sa posebnim potrebama u centralnoj školi, zatim rekonstrukcija mokrih čvorova u PŠ “Devetak” i ograđivanje školskog dvorišta oko PŠ “Tabaci”. Prvi dio akcije ograđivanja PŠ “Tabaci” na slikama ispod.

 

 

 

Druga po redu akcija postavljanja ograde u PŠ “Taaci”, u fotogaleriji ispod.

U školskoj 2016/2017. god. uspjeli smo realizovati niz projekata.

Jedan od tih projekata bio je obilježavanje Mjeseca knjige, nizom aktivnosti u mjesecu oktobru. Cilj tog projekta bio je promovisanje knjige i njene uloge u odgojno-obrazovnom procesu, kao i bogaćenje naše školske biblioteke novim naslovima. U sklopu toga, jedna od aktivnosti bila je posjeta sajmu knjige u Beogradu, od strane naših nastavnika, čime smo uspjeli nabaviti nekoliko novih lektirnih naslova za naše učenike, kao i nekoliko naslova stručne literture za nastavnike. Pored toga učenici naše škole su sami vršili poklanjanje knjiga školskoj biblioteci, na inicijativu Vijeća učenika kroz odjeljenske zajednice, čime je također obogaćen bibliotečki fond. Klub čitalaca naše škole, sa nastavnicom bosanskog jezika i književnosti, Nedretom Muminović, je Mjesec knjige uobličio u jedan pano sa porukama, koje možete pogledati u fotogaleriji ispod.

 

 

 

U školskoj 2015/2016 god. uspjeli smo realizovati niz projekata.

Na samom početku godine, jedan od njih je bio rekonstrukcija krova u PŠ “Tabaci”.

Nakon toga, u saradnji sa NVO World Vision uspjeli smo opremiti kabinet tehničke kulture sa što više alata i materijala u cilju uključivanja što više učenika u vannastavne aktivnosti iz ovog predmeta. Sami učenici su nakon nabavke učestvovali i u uređenju kabineta, farbanju postojećih ormara, slaganju alata i materijala. Kako je to izgledalo, pogledajte u sljedećoj foto-galeriji!!!

Oglasi